Ñajtu sa yëlef si wër gu yaram Lavapiés

Naan laa waraa démé si doctor

Naan la waraa dojale si tawaad

Wër gu yaram bou amul keyit faju

I. Wêr gu yaran bo amoul keyiti keur doctoor

II. Wêr gu yaran bo amoul keyiti keur doctoor

Boul nopi